top of page

Dzień Patrona Szkoły

„Musimy dążyć do podniesienia mocy ludu przez oświatę, kulturę, a rolę doprowadzić do najwyższej wydajności!” - takie słowa zostały wypowiedziane podczas akademii 8.12.2022r. przez uczennicę, która wcieliła się w rolę Jadwigi Dziubińskiej, nauczycielki, wychowawczyni, posłanki do Sejmu Ustawodawczego Rzeczypospolitej Polskiej, patronkę ZSCKR w Golądkowie.

W dniu Święta Patronki oprócz społeczności szkolnej: nauczycieli, uczniów, rodziców, pracowników administracji i obsługi gościliśmy przedstawicieli pracodawców i dyrektorów szkół podstawowych.

Oglądający akademię mogli zapoznać się z biografią Jadwigi Dziubińskiej oraz z osiągnięciami szkoły, uzyskiwanymi m.in. poprzez realizację celów wyznaczonych nam przez patronkę. Podczas uroczystości wysłuchaliśmy również hymnu szkoły, dwóch pieśni ludowych w wykonaniu Zespołu Ludowego „Golądkowo” oraz pięknej recytacji wiersza pt. „Pamięci boru” w wykonaniu jednej z uczennic. Niewątpliwie uwagę oglądających zwrócił także ceremoniał złożenia kwiatów przez stypendystów szkoły przed popiersiem Dziubińskiej. Na zakończenie uroczystości wszyscy występujący zostali nagrodzeni zasłużonymi brawami.

Przygotowujący uroczystość dziękują Dyrekcji szkoły, uczniom, nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi szkoły, bez których pomocy i osobistego zaangażowania uroczysta akademia, poświęcona Patronce Szkoły, by się nie odbyła.


Katarzyna Łebkowska, Małgorzata Marciniak

bottom of page