top of page

Edukacyjny wyjazd golądkowskich techników weterynarii

Uczniowie Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii w ZS CKR w Golądkowie odwiedzili Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt, Zakład w Ciechanowie. Celem wizyty było zapoznanie ze strukturą i działalnością Centrum. Golądkowskich techników weterynarii powitał dyrektor Wiesław Kowalczyk. Pani Anna Szymańska-Szarlak – główny specjalista ds. banku nasienia i sprzedaży przedstawiła prezentację dotyczącą statutowej działalności Centrum oraz aktualnie podejmowanych działań. Uczniowie obejrzeli również film przybliżający zasady wykonywania zabiegów inseminacyjnych. Następnie mieli okazję obserwować w praktyce proces pobierania próbek, ich weryfikacji oraz przygotowania do dystrybucji. Wizyta w Centrum była dla uczniów cennym doświadczeniem umożliwiającym konfrontację zdobywanej wiedzy z praktyką.
Comments


bottom of page