top of page

Eliminacje szkolne OWiUR w Golądkowie

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie od wielu lat bierze udział w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Zarówno dla uczniów jak i dla nauczycieli jest ona jednym z najważniejszych wydarzeń w każdym roku szkolnym.

W tegorocznych eliminacjach szkolnych wystartowało blisko 70 uczniów, w 6 blokach tematycznych: mechanizacja, gastronomia, weterynaria, architektura krajobrazu, agrobiznes i produkcja roślinna.

Najpierw uczestnicy zmagali się z testem składającym się z 60 pytań zamkniętych a następnie przystąpili do wykonywania zadań praktycznych, sprawdzających ich wiedzę i umiejętności zawodowe.  Ci którzy uzyskają najlepsze wyniki, zostali zgłoszeni na eliminacje okręgowe a stamtąd już tylko jeden krok do etapu centralnego.

Zespół Szkół w Golądkowie może pochwalić się wieloma uczniami, którzy na przestrzeni lat uzyskiwali tytuł laureata OWiUR. Młodzieży biorącej udział w tegorocznych zmaganiach również życzymy sukcesów!!!

Eliza Dembe-Stańczak


IMG_9340
IMG_9351
IMG_9383
IMG_9387
IMG_9392
IMG_9397
IMG_9407
IMG_9437