top of page

Erasmus+ seminarium kontaktowe w Krakowie

W dniu 17 listopada w Krakowie odbyło się seminarium organizowane przez firmę Education & Training Network pod hasłem Erasmus+: seminarium kontaktowe. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele kilkudziesięciu szkół z Polski w osobach nauczycieli oraz dyrektorów. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie jako jedyny reprezentowany był nie tylko przez nauczyciela, ale także przez dwie uczennice. Celem spotkania było zapoznanie się z funkcjonowaniem oraz poznanie zasad współpracy przyszłych partycypantów międzynarodowych projektów programu Erasmus+ z firmą ETN, a także z innymi firmami i organizacjami partnerskimi.  Prezentowano i omawiano również sprawy związane z organizowaniem  zagranicznych praktyk i staży zawodowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Seminarium zakończyło się nawiązaniem wielu kontaktów, które w przyszłości zaowocują dalszą współpracą, a w dalszej części wyjazdami młodzieży i nauczycieli na praktyki i staże w zagranicznych korporacjach.

Tomasz Antczak Nauczyciel WOS


WP_20151117_001ok
WP_20151117_014ok
bottom of page