top of page

ESTO w Golądkowie

W dniach 9-12 kwietnia 2013 r. odbyło się III Ponadnarodowe Spotkanie dotyczące projektu ESTO realizowanego w ramach edukacyjnego paragramu europejskiego Leonardo da Vinci – Uczymy się przez całe życie. Spotkanie miało miejsce w Pollau, w Austrii.  W projekcie tym udział bierze 6 państw: Niemcy, Austria, Węgry, Francja, Dania i Polska.  Wśród polskiej grupy będącej partnerem w projekcie jest ZSCKR w Golądkowie. Szkołę reprezentowała pani Aneta Szczypińska – nauczycielka języka angielskiego oraz pan Tomasz Antczak – Koordynator ds. Współpracy Zagranicznej i Projektów Międzynarodowych.

ESTO to projekt mający na celu kształcić specjalistów ds. sadów tradycyjnych z certyfikatem europejskim. Dlatego też równolegle w ramach tego projektu trwają prace prowadzące do wdrożenia wytycznych EVCET, czyli systemu oceniania punktowego do europejskiego kształcenia i szkolenia zawodowego we wszystkich państwach UE.

Golądkowska szkoła, jako jedna z 12 instytucji państw partycypujących w projekcie ESTO, jako pierwsza w Polsce zorganizuje i przeprowadzi bezpłatny kurs pilotażowy będący wstępem do dalszych działań w kierunku kształcenia specjalistów ds. sadów tradycyjnych.

Na austriackim spotkaniu grupy ESTO podjęto wiele ważnych decyzji dotyczących dalszych działań organizacyjnych i wdrożeniowych systemu szkolenia, a także ustalono dalszy wielomiesięczny plan pracy przedstawicieli krajów partnerskich projektu ESTO.

Kurs pilotażowy w ZSCKR w Golądkowie zaplanowany jest na maj 2014r.

Więcej informacji o projekcie ESTO oraz systemie ECVET można uzyskać na stronach:

http://www.esto-project.eu/

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/ecvet_en.htm


Esto_30132
Esto_30133
Esto_30134
Esto_30131
Esto_30136
Esto_30135
bottom of page