top of page

etap rejonowy XXIV edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia Polskiego Czerwoneg

11 grudnia 2015 r. w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku odbył się etap rejonowy XXIV edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia Polskiego Czerwonego Krzyża. W olimpiadzie uczestniczyli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych powiatu pułtuskiego. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych został wyróżniony Patryk Nowak – uczeń klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie. Celem olimpiady jest kształtowanie wśród młodzieży potrzeby dbania o własne zdrowie, zdrowie bliskich oraz prowadzenie zdrowego stylu życia poprzez kształtowanie postaw i zachowań prozdrowotnych.

Jolanta Błońska


image004

Comments


bottom of page