top of page

etap rejonowy XXV edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia Polskiego Czerwonego

16 grudnia 2016 r. w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku odbył się etap rejonowy XXV edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia Polskiego Czerwonego Krzyża. W olimpiadzie uczestniczyli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych powiatu pułtuskiego. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych wziął udział i zajął drugie miejsce Tomasz Komsta – uczeń klasy III technikum kształcącego w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie. Celem olimpiady jest wykształcenie wśród młodzieży potrzeby dbania o własne zdrowie, zdrowie bliskich oraz prowadzenie zdrowego stylu życia poprzez kształtowanie postaw i zachowań prozdrowotnych.

Jolanta Błońska


2

Comentários


bottom of page