top of page

FINALISTKA Z GOLĄDKOWA !!!

Karolina Jeż uczennica klasy IV technikum kształcącego w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego została finalistką etapu centralnego XVII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywności. Konkurs odbył się w dniach 12-13 marca 2015r. w Zespole Szkół w Poznaniu. Uczennica zmierzyła się z pytaniami z dziedziny ekonomii, przetwórstwa spożywczego i analizy żywności.

Sukces w olimpiadzie gwarantuje Karolinie zwolnienie z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz otwiera drzwi na wybrane kierunki studiów.

jez
bottom of page