top of page

Gminne eliminacje ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej – młodzież zapobiega pożarom

W dniu 20 lutego 2018 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. J. Dziubińskiej odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Ideą turnieju jest przede wszystkim popularyzowanie wśród uczniów znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad bezpiecznego zachowania oraz właściwego postępowania w przypadku wystąpienia różnego rodzaju zagrożeń, jak również poszerzanie wiedzy w zakresie ratownictwa i ekologii.

Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwało jury w składzie:

  1. dh Dariusz Jałmużna – Komendant Gminny OSP w Winnicy

  2. Mariusz Kowalewski – Wójt Gminy Winnica

  3. dh Krzysztof Ładysz – przedstawiciel OSP

  4. Anna Nalewajk

  5. Magdalena Stępniewska

W tym roku do eliminacji gminnych OTWP przystąpiło 15 uczniów. Po dokonaniu oceny prac pisemnych kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco:

  1. Kacper Siemek – uczeń klasy IV TA/THK

  2. Aleksandra Chwastowska – uczennica klasy IV TA/THK

  3. Jakub Kordowski – uczeń klasy IV TMR

Zwycięzcy turnieju zakwalifikowali się do etapu powiatowego. Laureatom turnieju gratulujemy zwycięstwa i życzymy sukcesów w dalszych etapach OTWP.

Dziękujemy sponsorowi tj. Zarządowi Gminnemu Ochotniczej Straży Pożarnej w Winnicy oraz Wójtowi Gminy w Winnicy za ufundowanie zwycięzcom cennych nagród rzeczowych.

Anna Nalewajk


Comments


bottom of page