top of page

GMINNE ELIMINACJE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ – MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM

W dniu 29 lutego 2016 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. J. Dziubińskiej odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Ideą turnieju jest przede wszystkim popularyzowanie wśród uczniów znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad bezpiecznego zachowania oraz właściwego postępowania w przypadku wystąpienia różnego rodzaju zagrożeń, jak również poszerzanie wiedzy w zakresie ratownictwa i ekologii. Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwało jury w składzie:

  1. Dariusz Jałmużna – Komendant Gminny OSP w Winnicy

  2. Grzegorz Grochowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej OSP w Winnicy

  3. Anna Nalewajk

  4. Magdalena Stępniewska

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej cieszy się dużym zainteresowaniem młodzieży. W tym roku do eliminacji gminnych OTWP wytypowano 16 uczniów. Po dokonaniu oceny prac pisemnych kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco:

  1. Magdalena Ogrodnik – uczennica klasy III TA

  2. Kacper Siemek – uczeń klasy II TA/THK

  3. Wiktoria Chrzanowska – uczennica klasy I TW

Zwycięzcy turnieju zakwalifikowali się do etapu powiatowego. Laureatom turnieju gratulujemy zwycięstwa i życzymy sukcesów w dalszych etapach OTWP. Dziękujemy sponsorowi tj. Zarządowi Gminnemu Ochotniczej Straży Pożarnej w Winnicy oraz Wójtowi Gminy w Winnicy za ufundowanie zwycięzcom cennych nagród rzeczowych.

Anna Nalewajk


12783715_676950239074283_8479230740665588291_o

Comments


bottom of page