top of page

GMINNE ELIMINACJE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ – MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM

W dniu 11 lutego 2015 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. J. Dziubińskiej odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Ideą turnieju jest przede wszystkim popularyzowanie wśród uczniów znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad bezpiecznego zachowania oraz właściwego postępowania w przypadku wystąpienia różnego rodzaju zagrożeń, jak również poszerzanie wiedzy w zakresie ratownictwa i ekologii.

Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwało jury w składzie:

  1. Grzegorz Grochowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

  2. Zarządu Gminnego OSP

  3. Anna Nalewajk 

  4. Magdalena Stępniewska

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej cieszy się dużym zainteresowaniem młodzieży. W tym roku do eliminacji gminnych OTWP wytypowano 22 uczniów. Po dokonaniu oceny prac pisemnych kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco:

1. Mariusz Wóltański – uczeń klasy IV TMR 2. Damian Sadowski – uczeń klasy III TA/TW 3. Kinga Mosakowska – uczennica klasy I TAK/TW

Zwycięzcy turnieju zakwalifikowali się do etapu powiatowego. Laureatom turnieju gratulujemy zwycięstwa i życzymy sukcesów w dalszych etapach OTWP. Dziękujemy sponsorowi tj. Zarządowi Gminnemu Ochotniczej Straży Pożarnej w Winnicy oraz Wójtowi Gminy w Winnicy za ufundowanie zwycięzcom cennych nagród rzeczowych.

Anna Nalewajk


10998897_550415595061082_766907506434178267_o

Comments


bottom of page