top of page

GMINNE ELIMINACJE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ – MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM

W dniu 11 lutego 2015 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. J. Dziubińskiej odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Ideą turnieju jest przede wszystkim popularyzowanie wśród uczniów znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad bezpiecznego zachowania oraz właściwego postępowania w przypadku wystąpienia różnego rodzaju zagrożeń, jak również poszerzanie wiedzy w zakresie ratownictwa i ekologii.

Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwało jury w składzie:

  1. Grzegorz Grochowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

  2. Zarządu Gminnego OSP

  3. Anna Nalewajk 

  4. Magdalena Stępniewska

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej cieszy się dużym zainteresowaniem młodzieży. W tym roku do eliminacji gminnych OTWP wytypowano 22 uczniów. Po dokonaniu oceny prac pisemnych kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco:

1. Mariusz Wóltański – uczeń klasy IV TMR 2. Damian Sadowski – uczeń klasy III TA/TW 3. Kinga Mosakowska – uczennica klasy I TAK/TW

Zwycięzcy turnieju zakwalifikowali się do etapu powiatowego. Laureatom turnieju gratulujemy zwycięstwa i życzymy sukcesów w dalszych etapach OTWP. Dziękujemy sponsorowi tj. Zarządowi Gminnemu Ochotniczej Straży Pożarnej w Winnicy oraz Wójtowi Gminy w Winnicy za ufundowanie zwycięzcom cennych nagród rzeczowych.

Anna Nalewajk


10997717_550415758394399_6580786927097077957_o
10997718_550415751727733_440896548092088222_o
10974339_550415695061072_6058014701531770266_o
10960230_550415578394417_3393929358216138557_o
10991697_550415565061085_5613890806715277914_o
10998897_550415595061082_766907506434178267_o
bottom of page