top of page

Gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej – Młodzież Zapobiega Pożarom

W dniu 11 lutego 2014 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. J. Dziubińskiej odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Ideą turnieju jest przede wszystkim popularyzowanie wśród uczniów znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad bezpiecznego zachowania oraz właściwego postępowania w przypadku wystąpienia różnego rodzaju zagrożeń, jak również poszerzanie wiedzy w zakresie ratownictwa i ekologii.

Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwało jury w składzie:

Mariusz Kowalewski – Wójt Gminy Winnica Jerzy Sokolnicki – Prezes Zarządu Gminnego OSP Anna Nalewajk Magdalena Stępniewska Paweł Pieńkosz

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej cieszy się dużym zainteresowaniem młodzieży. W tym roku do eliminacji gminnych OTWP wytypowano 17 uczniów. Po dokonaniu oceny prac pisemnych oraz dogrywki ustnej o trzecie miejsce, kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco:

1. Mariusz Wóltański – uczeń klasy III TMR. 2. Bartosz Królak – uczeń klasy II TA/TW. 3. Damian Sadowski – uczeń klasy II TA/TW.

Zwycięzcy turnieju zakwalifikowali się do etapu powiatowego. Laureatom turnieju gratulujemy zwycięstwa i życzymy sukcesów w dalszych etapach OTWP. Dziękujemy sponsorowi tj. Zarządowi Gminnemu Ochotniczej Straży Pożarnej w Winnicy oraz Wójtowi Gminy w Winnicy za ufundowanie zwycięzcom cennych nagród rzeczowych.

Anna Nalewajk


image003
bottom of page