top of page

Golądkowiacy zainteresowali się Olimpiadą Statystyczną

05 listopada 2020 r. odbył się etap szkolny V Olimpiady Statystycznej.

Eliminacje, ze względu na sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19

i wprowadzeniem na terenie całego kraju nauczania zdalnego przebiegały w inny sposób niż dotychczas, czyli w formie on-line w miejscu zamieszkania uczestnika.

Każdy uczeń otrzymał indywidualny login i hasło do aplikacji i po zaakceptowaniu zgody dostęp do konta i testu znajdującego się na stronie olimpiada_statystyczna@stat.gov.pl, Zmagania rozpoczęły się o godz. 11 i trwały 45 minut.

Do olimpiady zgłosiło się 1840 uczniów z 262 szkół w tym nasza szkoła i uczennica.

Zgodnie z regulaminem Olimpiady § 6 punkt 15 warunkiem zakwalifikowania się do etapu okręgowego jest uzyskanie przez uczestnika co najmniej 50% możliwych do zdobycia punktów.

Dziękujemy za zainteresowanie i gratulujemy podjęcia nowego wyzwania.

bottom of page