top of page

GOLĄDKOWO GÓRĄ – PODIUM JEST NASZE

Po raz kolejny uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie wzięli udział w II Miedzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Wspólnej Polityce Rolnej Unii Europejskiej, Ekologii i Przedsiębiorczości. Tegoroczna edycja odbyła się 15 listopada w hali sportowej w Glinojecku. Uczestniczyli w niej uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych północnego Mazowsza. Celem konkursu jest rozwijanie wśród uczniów zainteresowań problematyką europejską.

Mimo dużej konkurencji – około 50 uczestników, nasi uczniowie zdeklasowali rywali. Wojtek Słomczyński uczeń klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa, zajął II miejsce a Mariusz Wóltański uczeń klasy III uplasował się na III miejscu. Marianna Buźniak udzieliła uczniom wsparcia merytorycznego i sprawowała opiekę podczas wyjazdu.

Oprócz wielkiej satysfakcji bycia na podium uczniowie otrzymali wiele cennych nagród ufundowanych między innymi przez: Urząd Marszałkowski w Warszawie, Starostwo Powiatowe w Ciechanowie, Agencję Rynku Rolnego.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Marianna Buźniak

Swój udział w konkursie o Wspólnej Polityce Rolnej, Ekologii i Przedsiębiorczości, który odbył się w Glinojecku, uważam za udany. Sądzę, że Pani Profesor Marianna Buźniak odpowiednio przygotowała nas do tego konkursu – dzięki czemu zajęliśmy z kolegą Wojtkiem II i III miejsce.

Jestem zadowolony, że mogłem wziąć udział w tym konkursie i reprezentować naszą szkołę.

Mariusz Wóltański


image006

댓글


bottom of page