top of page

Golądkowo kwestowało

Uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie wzięli udział w kweście ulicznej w Pułtusku. Dochód z zebranych pieniędzy przeznaczony będzie na cele statutowe OR PCK w Pułtusku, w tym paczki świąteczne dla najuboższych dzieci i młodzieży ze szkół uczestniczących w kweście. Uczniowie z naszej szkoły są zawsze gotowi do podejmowania zadań opiekuńczych oraz wrażliwi na losy i potrzeby innych ludzi.

W dniach 12.10.2015 r. do 16.10.2015 r. uczniowie którzy wzięli udział w kweście ulicznej: Łukasz Baćkowski kl. III TMR, Mariusz Kański kl. III TMR, Mateusz Kowalewski kl. III TMR, Sylwester Prus kl. III TMR, Aleksandra Iwaniuk kl. II TAK, Małgorzata Kruszewska kl. II TAK, Klaudia Szczubełek kl. II TAK, Adam Archutowski kl. II TW, Katarzyna Krzyczkowska kl. III TŻ i UG, Iwona Kamińska kl. III TŻ i UG

Jolanta Błońska


image003

Comments


bottom of page