top of page

Golądkowo na Dniu Młodego Rolnika

Uczniowie klasy pierwszej technikum kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki uczestniczyli w Dniu Młodego Rolnika, organizowanym w ramach Krajowych Dni Pola w Poświętnem.

Poniedziałek, 13 czerwca, był trzecim dniem wydarzenia, który został dedykowany wkraczającym w dorosłe życie i podejmującym decyzje zawodowe młodym ludziom, związanym z rolnictwem. Nasi uczniowie rozpoczęli swoją wizytę w Poświętnem od spotkania z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Henrykiem Kowalczykiem. Następnie uczestniczyli w lekcji na polu doświadczalnym – „Identyfikacja podstawowych chorób i szkodników zbóż” oraz wzięli udział w części wystawienniczej – prezentującej wystawę ciągników, maszyn, urządzeń i środków do produkcji rolniczej.


Organizatorem Krajowych Dni Pola był Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie. Wydarzenie służyło upowszechnianiu i propagowaniu innowacji w produkcji roślinnej poprzez prezentację dorobku polskiej hodowli roślin pod kątem Europejskiego Zielonego Ładu oraz bogatej oferty firm zaopatrujących polskie rolnictwo. Podobnie jak w latach ubiegłych, również tegoroczna impreza cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem.Comments


bottom of page