top of page

Golądkowo na targach energetyki odnawialnej RENEXPO 2016

Dnia 19.10.2016 r. w Warszawie odbyły się szóste Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej RENEXPO ® Poland. Mieliśmy okazję brać udział w targach.

Na targach obecni byli uczniowie klasy I i II Technikum kształcącego w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz II, III i IV Technikum kształcącego w zawodzie technik agrobiznesu. Opiekę sprawowali nauczyciele: Łukasz Żychowski, Paweł Pieńkosz, Marek Grochowski i Tomasz Antczak.


Na wystawie można było spotkać liderów z dziedziny fotowoltaiki, systemów solarnych, systemów instalacji dolnego źródeł zasilania pomp ciepła, producentów pomp ciepła, czy też wystawców z zakresu tworzenia studni głębinowych oraz przedstawicieli wydawnictw zajmujących się promowaniem tych dziedzin.

Wystawcy poprzez prezentację swoich produktów i usług pokazali odwiedzającym jak fascynujący jest rozwój polskiej branży energii odnawialnej. Uczniowie zapoznali się z nowinkami technicznymi w branży energetycznej w sposób praktyczny testując nowe urządzenia już na miejscu.

Paweł Pieńkosz
bottom of page