top of page

Golądkowo. Szkolne zmagania

Zgodnie z harmonogramem XLI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych Uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie, 21 października przystąpili do eliminacji szkolnych.

W zmaganiach wzięło udział blisko 50 uczniów, w siedmiu blokach tematycznych: mechanizacja rolnictwa, gastronomia, weterynaria, produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, architektura krajobrazu i agrobiznes. Eliminacje przebiegały w dwóch etapach. Rozpoczęły się częścią teoretyczną w formie testu składającego się z 60 pytań zamkniętych. Następnie osoby, które uzyskały najlepsze wyniki przystąpiły do części praktycznej. Finaliści etapu szkolnego zostaną zgłoszeni na eliminacje okręgowe.

Organizatorem Olimpiady jest Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach działający w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwem Środowiska. Jest ona jednym z najbardziej prestiżowych konkursów o tematyce zawodowej. Warto podkreślić, że uczestnicy olimpiady zakwalifikowani do udziału w zawodach III stopnia (etap centralny) zostają zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, co jest jednoznaczne z otrzymaniem najwyższej oceny z przedmiotu wiodącego. Najlepsi z najlepszych czyli laureaci etapu centralnego otrzymują również indeksy na wybrane uczelnie wyższe.

Zespół Szkół w Golądkowie może poszczycić się zarówno laureatami eliminacji okręgowych jak i centralnych. W ubiegłym roku szkolnym do tego grona dołączył Damian Sadowski – uczeń klasy IV technikum kształcącego w zawodzie technik agrobiznesu, który zajął 11 miejsce podczas eliminacji na szczeblu krajowym.

Eliza Dembe-Stańczak


imagekk011
bottom of page