top of page

Golądkowo wyróżnione

27 maja b.r. w Warszawie w Centralnej Bibliotece Rolniczej, odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród w związku rozstrzygnięciem konkursu na makietę.

Uczennice klasy I Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu: Danuta Brzezińska i Ewelina Warda wraz z opiekunem Marianną Buźniak otrzymały wyróżnienie i cenne nagrody. Gratulujemy. W tegorocznej edycji udział wzięli uczniowie z 40 szkół prowadzonych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Konkurs pt „Wspomnienie z regionu – wizualizacja w oparciu o działanie PROW 2007-2013”, organizowany przez Departament Doradztwa, Oświaty Rolniczej i Nauki ma na celu promowanie działań i poszerzanie wiedzy na temat instrumentów wsparcia w ramach PROW.

Pan Tadeusz Nalewajk podziękował wszystkim uczestnikom za zaangażowanie, trud włożony w prace nad makietami i pogratulował zwycięzcom, zachęcając do uczestnictwa w kolejnych konkursach. Dziękujemy Pani Izabeli Drwęckiej za wsparcie merytoryczne, uczennicy Beacie Dmuchowskiej za pomoc w przygotowaniu makiety. Panu Dyrektorowi Krzysztofowi Nuszkiewiczowi za zachęcanie do udziału i wszechstronną pomoc.

Marianna Buźniak


Comments


bottom of page