top of page

GOLĄDKOWO ZAPRASZA! DZIEŃ OTWARTY W ZESPOLE SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO im. JADWIGI DZIUBIŃ

23 kwietnia 2018 r. szkoła w Golądkowie szeroko i zachęcająco otworzyła swoje drzwi przed jeszcze gimnazjalistami, a już niedługo – mamy nadzieję – uczniami Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej. To ważne przedsięwzięcie przygotowywaliśmy od dawna, ze szczególną uwagą i starannością – tak, aby nasi goście wyszli z przekonaniem, że chcą tutaj wrócić i zdobyć atrakcyjny, dobrze opłacalny zawód. W naszym odczuciu był to bardzo aktywnie i pozytywnie spędzony czas – jesteśmy przekonani, że potwierdzilibyście te słowa. Oto, jak przebiegał Dzień Otwarty w Golądkowie.

Kolejno pojawiające się grupy gimnazjalistów wraz z opiekunami oraz osoby zwiedzające indywidualnie były serdecznie witane przez panią dyrektor Ewę Leszczyńską i panią wicedyrektor Annę Kwiatkowską. Uczniowie z Zespołu Pieśni i Tańca „Golądkowo” – Emilia Rej, Daria Sokulska i Jakub Kordowski – dokonywali rejestracji i częstowali przybyłych ciasteczkami przygotowanymi przez młodych golądkowskich adeptów sztuki kulinarnej. Następnie poszczególne grupy poznawały nauczycieli – przewodników po terenie ZSCKR i rozpoczynało się zwiedzanie. Gimnazjaliści mieli okazję zobaczyć bardzo wiele z tego, co szkoła ma do zaoferowania  i zdobyć informacje z pierwszej ręki – od nauczycieli praktycznej nauki zawodu oraz starszych kolegów i koleżanek kształcących się na poszczególnych kierunkach. Usłyszeli o innowacjach pedagogicznych dla każdego zawodu, które będą realizowane w szkole od września 2018. Obejrzeli wypielęgnowany ogród szkolny, w którym pracowali uczniowie technikum architektury krajobrazu. Pokaz jazdy konnej  i informacja, że jesteśmy jedną z niewielu szkół w Polsce, która kształci w zakresie technik hodowca koni spotkały się z dużym zainteresowaniem, podobnie jak warsztaty szkolne i ich wyposażenie. Znaleźli się chętni na przejażdżkę ciągnikiem i zainteresowani ćwiczeniem na symulatorze kombajnu – tutaj służyli pomocą przyszli technicy mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Uczniowie zobaczyli także, na czym polega praca w zakresie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, zwiedzili pracownię weterynaryjną, uczestniczyli w zajęciach praktycznych z dziedziny agrobiznesu. Z podziwem oglądali internat – pięknie i nowocześnie wyposażone pokoje, salę konferencyjną, stołówkę oraz znajdujące się tam pracownie gastronomiczne i pracownię obsługi gości. Uczniowie technikum żywienia i usług gastronomicznych mieli akurat zajęcia, można więc było przyjrzeć się, jak zdobywają wiedzę i umiejętności. Z kolei na placu manewrowym gimnazjaliści obserwowali uczniów odbywających naukę jazdy ciągnikiem i samochodem oraz mieli okazję porozmawiać na ten temat z nauczycielami – instruktorami. Natomiast z historią szkoły, istniejącej przecież od lat 20 XX wieku, mogli się zapoznać w zlokalizowanym na terenie muzeum.

Następnie gimnazjaliści zgromadzili się w sali gimnastycznej i tam mieli okazję obejrzeć pokaz kick – boxingu prowadzony przez pana Marcina Straucha i innych zawodników uprawiających ten sport walki. Tego rodzaju zajęcia odbywają się w naszej szkole i są jedną z ciekawych możliwości zagospdarowania sobie czasu wolnego.

Niezwykle ważnym punktem dnia było spotkanie z ministrem środowiska panem Henrykiem Kowalczykiem oraz podsekretarzem stanu w ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – panem Rafałem Romanowskim, który sprawuje nadzór nad szkołami rolniczymi w kraju. Obaj w swoich wypowiedziach podkreślali wyjątkowość i nowoczesność Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie. Minister Henryk Kowalczyk przypomniał, że kiedyś był nauczycielem naszej szkoły, zna więc ją od lat i widzi rozwój placówki. Zwracał uwagę na różnorodność kierunków kształcenia (a więc i perspektyw zawodowych), spośród których młodzież może wybierać – z racji zajmowanego stanowiska podkreślił szczególnie ten związany z ochroną środowiska, czyli technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, nie zniechęcając bynajmniej do wyboru innych. Minister Henryk Kowalczyk poruszył także istotną kwestię dojazdów. Zapewnił, że nie ma żadnych powodów do obaw w związku z likwidacją dotychczasowych kursów autobusowych na terenie powiatu pułtuskiego. Aktualnie prowadzone są rozmowy z nowym przewoźnikiem i jest ustalany nowy plan przewozów pasażerskich. Głos zabrał również minister Rafał Romanowski, który poinformował, że szkoła otrzyma od nowego roku szkolnego autokar. Następnie pani dyrektor Ewa Leszczyńska podziękowała za dotychczasowe i deklarowane przez ministra Henryka Kowalczyka i ministra Rafała Romanowskiego wsparcie. Ogłosiła również konkurs dla gimnazjalistów, polegający na napisaniu pracy promującej kształcenie zawodowe. Atrakcyjnymi nagrodami ufundowanymi przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi będą w tym konkursie smartwatche.

Jeszcze jedną atrakcją Dnia Otwartego był Turniej o Puchar Dyrektora ZSCKR im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie, który rozegrali gimnazjaliści i w którym najlepsi okazali się uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 1 w Pułtusku. Gratulujemy!

Odjeżdżając, gimnazjaliści odebrali jeszcze materiały promocyjne i na pewno pełni wrażeń oraz nowych informacji powrócili do swoich szkół. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie dziękuje Wam za przyjazd i mówi – do zobaczenia w nowym roku szkolnym!

Monika PliseckaComments


bottom of page