top of page

Golądkowska „żywieniówka” w Sejmie

Przedstawiciele Zespołu Szkół w Golądkowie uczestniczyli w konferencji „Gospodarstwo rodzinne szansą rozwoju gospodarczego Polski”, odbywającej się 14 listopada br. w gmachu Sejmu RP.

Konferencja została zorganizowana przez Krajową Radę Izb Rolniczych, w odniesieniu do ogłoszenia roku 2014 Międzynarodowym Rokiem Rolnictwa Rodzinnego ONZ. Głównym poruszanym tematem była rola rolnictwa rodzinnego we współczesnej gospodarce.

Spotkanie poprowadził Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz. Wzięli w nim udział: Stanisław Kalemba – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Posłowie do Parlamentu Europejskiego, szefowie klubów parlamentarnych, prezydia sejmowej i senackiej komisji rolnictwa i rozwoju wsi, prezesi rządowych agencji rolnych oraz media. Spotkanie dało możliwość skonfrontowania różnych opinii i środowisk w kontekście funkcjonowania i przyszłości gospodarstw rodzinnych.

Stowarzyszenie EkoGolądkowo przygotowało na tę okazję poczęstunek składający się ze specjałów, z których słynie golądkowska żywieniówka. Uczniowie Technikum kształcącego w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych po raz kolejny mieli okazję sprawdzić się podczas obsługi zacnych gości. Usłyszeli wiele pochwał i słów uznania, między innymi z ust Ministra Stanisława Kalemby.

Izabela Pniewska


image005

Kommentare


bottom of page