top of page

Grecja 3 - dzień dziesiąty

Dziś uczniowie weterynarii zaznajomili się z technologiami w rybołówstwie morskim, uczniowie Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych poznali zasady i standardy zachowania kelnera, zaś uczniowie Technik Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki uczyli się metod prowadzenia samodzielnego gospodarstwa.bottom of page