top of page

Grecja 1 - dzień jedenasty

Podczas dzisiejszej praktyki instalatorzy powtórzyli wiadomości z zakresu posługiwania się narzędziami i sprzętem do montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Wyznaczali także miejsca montażu kolektorów słonecznych i klimatyzacji. Technik architektury krajobrazu wykonywał projekty koncepcyjne oraz graficzne małych firm architektoniczny. Poza tym puścili wodze fantazji podczas wykonywania obrazów za pomocą plasteliny. Wszystkie projekty miały nawiązywać do szeroko pojętej kultury greckiej.
Комментарии


bottom of page