top of page

Grecja 2 - dzień trzeci

Podczas trzeciego dnia projektu „Praktyki zawodowe w Unii Europejskiej” uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie z profilu Technik Weterynarii poznali tradycyjne i nowoczesne technologie wytwarzania produktów mięsa oraz mleka owiec i kóz oraz produkcji wełny. Technicy Żywienia i Usług Gastronomicznych zajęli się przygotowaniem sali konsumpcyjnej do przyjęcia gości na różne okazje. Technicy Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki uczyli się o metodach zbiorów owoców hodowlanych w regionie.


Praktyki zawodowe w Unii Europejskiej, nr. projektu: 2020-1-PL01-KA102-078476, finansowany ze środków programu Erasmus+Comments


bottom of page