top of page

Grecja 2 - dzień czwarty

Czwarty dzień projektu „Praktyki zawodowe w Unii Europejskiej” dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie uczniowie Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki poznali sposoby melioracji i przystosowania terenu pod uprawy z wykorzystaniem odpowiednich maszyn. Uczniowie profilu Technicy Żywienia i Usług Gastronomicznych spędzili dzień na przygotowywaniu potraw z mięsa oraz ryb.


Technicy Weterynarii nauczyli się wykonywania diagnostycznych badań obrazowych takich jak rtg, tomografia komputerowa czy rezonans magnetyczny.bottom of page