top of page

Grecja 2 - dzień piąty

To już piąty dzień od kiedy uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie odbywają projekt „Praktyki zawodowe w Unii Europejskiej”. Technicy Weterynarii kontynuowali obrazowe badania diagnostyczne tym razem już w praktyce wykorzystywali swoją wiedzę.


Technicy Żywienia i Usług Gastronomicznych przygotowywali i dekorowali dania z owocami morza, by następnie je podawać. Technicy Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki nauczyli się przeprowadzać podstawowe przeglądy techniczne maszyn i zabiegi konserwacyjne.


Praktyki zawodowe w Unii Europejskiej, nr. projektu: 2020-1-PL01-KA102-078476, finansowany ze środków programu Erasmus+

bottom of page