top of page

Grecja 2 - dzień jedenasty

Nadszedł nieunikniony koniec projektu „Praktyki zawodowe w Unii Europejskiej”. Podczas ostatniego dnia przyszli Technicy Weterynarii, Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki podsumowali miniony czas i całą wiedzę jaką zdobyli, a następnie otrzymali certyfikaty, po czym nadszedł czas pożegnań. Doświadczenie jakie zdobyli na pewno pomoże im w przyszłości przy wykonywaniu zwodu.bottom of page