top of page

Grecja 3 - dzień piąty

Uczniowie weterynarii wykonywali diagnostyczne badania obrazowe – rtg, tomografia komputerowa (CT), rezonans magnetyczny (MRI) w praktyce.


Uczniowie Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych ćwiczyli przygotowanie, dekorowanie i podawanie dań z owocami morza.


Uczniowie Technik Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki wykonywali podstawowe przeglądy techniczne maszyn i zabiegi konserwacyjne.bottom of page