top of page

Hodowla zwierząt w ,,pigułce”

Jedną z mocnych stron Zespołu Szkół Centrum Kształcenia w Golądkowie jest współpraca z instytucjami działającymi w branży rolno – hodowlanej. Kolejnym jej przejawem było spotkanie z przedstawicielem Mazowieckiego Centrum Rozrodu i Hodowli Zwierząt, które odbyło się 13 listopada w siedzibie szkoły. Uczestniczyli w nim uczniowie technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii. Pan Grzegorz Adamiak – dyrektor Zakładu w Ciechanowie przedstawił istotę funkcjonowania instytucji, którą kieruje a następnie wygłosił wykład z zakresu podstaw hodowli zwierząt.


Comments


bottom of page