I Edycja Targów Rolniczych Open Farm

20 -21 maja 2017 roku odbyła się I Edycja Targów Rolniczych Open Farm. Impreza dedykowana wszystkim tym, którzy mają bezpośredni związek z rolnictwem i jego najbliższym otoczeniem, a więc rolników, właścicieli oraz zarządców gospodarstw wiejskich, uczniów szkół rolniczych, a także wszystkich zainteresowanych tą tematyką. To było największe tego typu spotkanie na terenie Mazowsza . Na tym ważnym wydarzeniu nie mogło również zabraknąć Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie. Celem wyjazdu była promocja szkoły. Uczniowie naszej placówki dostojnie prezentowali się w strojach ludowych.

Magdalena Stępniewska


IMG_6483
IMG_6484