top of page

I Międzynarodowa Konferencja Naukowa nauczycieli akademickich, studentów, uczniów i praktyków gospod

W dniach 21-22 czerwca 2013 r. w Golądkowie i Okopach odbyła się I Międzynarodowa Konferencja Naukowa nauczycieli akademickich, studentów, uczniów i praktyków gospodarczych „Innowacyjność gospodarki turystycznej” organizowana przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie, Katedrę Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW, Wiejskie Domy Pracy Twórczej „Uroczanka” w Okopach, Koło Naukowe Public Relations SGGW oraz Koło Miłośników Turystyki, Ekologii i Przedsiębiorczości ZSCKR w Golądkowie.

Celem konferencji naukowej było zaprezentowanie wyników badań oraz praktycznych doświadczeń dotyczących innowacyjności gospodarki turystycznej, integracja środowiska naukowców, praktyków, studentów, uczniów oraz wskazanie możliwości dalszych poszukiwań badawczych, dotyczących rozwoju innowacyjności gospodarki turystycznej. Łącznie wygłoszono 16 referatów w języku polskim, angielskim i rosyjskim nt. innowacyjności w turystyce. Uczniowie ZSCKR w Golądkowie brali czynny udział w sesji posterowej. Pierwsze trzy miejsca otrzymali uczniowie pierwszej klasy Technikum kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa: Adam Ciach, Mateusz Kosiński oraz Paweł Górski.

W drugim dniu konferencji uczestnicy zwiedzili Wiejskie Domy Pracy Twórczej „Uroczanka” w Okopach (woj. podlaskie) – dwanaście zrekonstruowanych chat ludowych, w tym z XIX wieku, gdzie próbuje się ocalić od zapomnienia ginące zawody związane przede wszystkim z rękodzielnictwem ludowym. W zbiorach tego agroekoturystycznego gospodarstwa znajdują się eksponaty, o które zabiegają regionalne muzea. Uczestnicy wyjazdu brali czynny udział w warsztatach pod nazwą kompozycja kwiatowa i tym samym dołączyli do grona znawców zagadnień w zakresie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Ostatnim, ale jakże ciekawym punktem programu wyjazdu było biesiadowanie przy ognisku na łonie przyrody. Nic tak nie integruje, jak wspólne pieczenie kiełbasek i śpiewanie przy gitarze.

Serdecznie dziękujemy za organizację międzynarodowej konferencji naukowej Panu mgr Krzysztofowi Nuszkiewiczowi – Dyrektorowi ZSCKR w Golądkowie, Pani Prof. dr hab. Krystynie Krzyżanowskiej – Kierownikowi Katedry Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa SGGW oraz Panu dr Antoniemu Romanowi – Właścicielowi Wiejskich Domów Pracy Twórczej Uroczanka w Okopach.

dr Michał Roman nauczyciel podstaw przedsiębiorczości


OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Comments


bottom of page