top of page

I miejsce w konkursie „Nakręć się na zdrowie”

W dniu 11 grudnia 2013 roku młodzież z Zespołu Szkół W Golądkowie uczestniczyła w Gali Konkursu „Nakręć się na zdrowie”, którego głównym organizatorem była Fundacja Banku Ochrony Środowiska, a razem z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi pełniła funkcję sponsora. Celem konkursu było min.: zwiększenie zapotrzebowania społecznego na produkty rolnictwa ekologicznego; promocja certyfikowanych, ekologicznych gospodarstw lub zakładów produkcyjnych; zmiana nawyków żywieniowych na rzecz dokonywania świadomego wyboru żywności ekologicznej itp

Powodem obecności uczniów w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi było zdobycie I miejsca w I etapie konkursu „Kręcimy się wokół tematu”, który obejmował stworzenie zespołu z osób o różnych predyspozycjach, przeanalizowanie problematyki ekożywności, wybór miejsca do nakręcenia filmu, napisanie scenariusza oraz podział zadań pomiędzy członków zespołu. Drugi etap – „Kręcimy filmy” – obejmował ustalenie harmonogramu pracy nad produkcją filmową, filmowanie i montaż przygotowanego materiału.

Uczniowie z klasy III Tż: Aneta Podlaska, Małgorzata Pasztak, Martyna Smogorzewska i IV Tż: Przemysław Bandurski, Olga Kołakowska, Karol Rzeczkowski i Marlena Szmalc, pod opieką nauczycielki Moniki Zielińskiej-Nowak, stworzyli Zespół „Eko-Golądkowiacy”, napisali scenariusz dotyczący promocji żywności produkowanej metodami ekologicznymi w naszej szkole i funkcjonującego przy niej certyfikowanego gospodarstwa ekologicznego oraz stworzyli na ten temat krótki 3-minutowy reportaż.

Za zajęcie I miejsca w I etapie konkursu „Eko-Golądkowiacy” otrzymali atrakcyjną nagrodę dla szkoły (projektor multimedialny) oraz dyplomy i upominki dla zespołu.

Dziękujemy Pani Edycie Żychowskiej za pomoc przy organizacji Zespołu, Pani Irenie Fabisiak za usystematyzowanie informacji o przyszkolnym gospodarstwie ekologicznym oraz Panu Dyrektorowi Krzysztofowi Nuszkiewiczowi za danie impulsu do wzięcia udziału w konkursie oraz fachową pomoc i przychylność na każdym etapie realizacji zadań.

Monika Zielińska-Nowak


OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Comments


bottom of page