top of page

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Alternatywne źródła energii i ich zastosowanie”

W dniu 09.04.2014 r. w Zespole Szkół w Golądkowie odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Alternatywne źródła energii i ich zastosowanie”. Inicjatywę organizacji Konferencji podjęli wspólnie: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie oraz Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa, Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Konferencja została zorganizowana pod honorowym patronatem Pana Marka Sawickiego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Pana Jarosława Kalinowskiego Europosła Parlamentu Europejskiego.

Celem konferencji była prezentacja wyników badań naukowych oraz praktycznych doświadczeń dotyczących odnawialnych źródeł energii, integracja środowiska naukowego, praktyków, studentów i uczniów, wskazanie możliwości dalszych poszukiwań badawczych, dotyczących rozwoju odnawialnych źródeł energii. Zakres problemowy konferencji dotyczył: ogólnych zagadnień dotyczących odnawialnych źródeł energii, uwarunkowań prawnych, ekonomicznych i środowiskowych produkcji energii odnawialnej, rolnictwa w rozwoju energetyki odnawialnej, źródeł finansowania OZE, urządzeń wykorzystujących źródła energii odnawialnej.

W trakcie konferencji odbyła się również sesja posterowa uczniów Zespołu Szkół w Golądkowie na plakat, który najbardziej będzie przedstawiał omawiane zagadnienie dotyczące odnawialnych źródeł energii, nagrody otrzymali: I miejsce – Ewelina Taperek (uczennica I klasy Technik agrobiznesu), II miejsce – Kinga Miecznikowska (uczennica II klasy Technik weterynarii), Anna Michnowska (uczennica II klasy Technik weterynarii) oraz wyróżnienia za swoje plakaty otrzymały następujące osoby: Rafał Miecznikowski (uczeń I klasy Technik agrobiznesu), Paweł Bonisławski (uczeń II klasy Technik mechanizacji rolnictwa) oraz Tomasz Sawka (uczeń II klasy Technik mechanizacji rolnictwa). Podsumowaniem merytorycznym konferencji będzie publikacja naukowa poświęcona najważniejszym tematom omawianych na konferencji naukowej.

Dr Michał Roman – nauczyciel przedmiotów ekonomicznych


10246361_439008829535093_9212913155094678498_n

Comments


bottom of page