top of page

III Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Energetyce Odnawialnej – etap szkolny

7 grudnia uczniowie klas I, II i III Technikum kształcącego w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej wzięli udział w etapie szkolnym III Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Energetyce Odnawialnej. Celem konkursu było rozszerzanie wiedzy uczniów z zakresu energetyki odnawialnej, propagowanie ochrony środowiska oraz przedstawienie sposobów zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i ciepła. Test składał się z 40 zadań zamkniętych jednokrotnego wyboru. Zadania zostały przygotowane przez pracowników Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej. Spośród wszystkich 31 uczniów biorących udział w etapie szkolnym, do kolejnego, etapu okręgowego zakwalifikowało się dwóch uczniów z III klasy: Mateusz Szymański i Mateusz Gaszczyński. 6 marca chłopcy będą reprezentować naszą szkołę w etapie okręgowym.

Anna Osowiecka


2

コメント


bottom of page