top of page

III Sierpeckie Dni Rolnika w Studzieńcu

Uczniowie Klasy III kształcącej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych w piątek 12.05.2017 roku wraz z opiekunem Panią Eweliną Sieńkowską uczestniczyli w obchodach III Sierpeckich Dni Rolnika w Studzieńcu pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Marszałka Województwa Mazowieckiego. Wydarzenie miało miejsce na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu i było połączone z Dniem Otwartym Szkoły. Uczniowie mieli okazję obejrzeć pokaz musztry kelnerskiej, zapoznać się z pracami kulinarnymi uczniów tej szkoły. Mieliśmy okazję zrobić samodzielnie sushi, spróbować owoców zamrożonych w ciekłym azocie. Wycieczka poszerzyła nasze horyzonty i dała motywację tworzenia kulinarnych dzieł.

Ewelina Sieńkowska


??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
bottom of page