top of page

INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRE BĘDĄ PRZYSTĘPOWAŁY DO EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE (

Proszę zgłosić się do ww. ośrodka na 30 minut przed egzaminem z dokumentem tożsamości ze zdjęciem.

Do 9 grudnia 2018 roku należy złożyć w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie dowód wniesienia opłaty albo wniosek o zwolnienie z opłaty wraz z dołączonymi do niego dokumentami potwierdzającymi wysokość dochodów.

Opłatę za egzamin (60,81 PLN – część pisemna, 121,63 PLN – część praktyczna, obydwie części – 182,44 PLN) należy wnieść na numer konta:

80 1010 1010 0109 0822 3100 0000

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

ul. Plac Europejski 3

00-844 Warszawa

W tytule przekazu lub przelewu bankowego należy napisać:

  1. Imię i nazwisko i nr PESEL przystępującego do egzaminu

  2. Oznaczenie kwalifikacji

Comentarios


bottom of page