Informacja dotycząca zużytych lub zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego ZS CKR w Golądkow