top of page

Informacja dyrektora szkoły

KOMUNIKAT (z dnia 14.04.2020 r.)

Na mocy Rozporządzenia MEN z dn. dnia 9 kwietnia 2020r do 26 kwietnia w żadnej placówce oświatowej nie będzie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Realizacja podstawy programowej, tak jak do tej pory, będzie się odbywać w sposób zdalny. Przypominam wszystkim uczniom, że czas zawieszenia zajęć nadal nie oznacza dni wolnych od nauki. Niech to będzie czas systematycznej i odpowiedzialnej pracy.

Nauczyciele naszej szkoły nadal będą przekazywać drogą elektroniczną, m.in. za pośrednictwem dziennika elektronicznego i poczty elektronicznej, informacje i wskazówki dotyczące treści programowych. Uczniowie są zobowiązani do sprawdzania wiadomości i wykonywania zadań przekazywanych przez nauczycieli. Za wykonywane zadania uczniowie są oceniani.

Uczniowie klas IV otrzymają od wychowawcy szczegółowe informacje n.t. zakończenia roku szkolnego. Proszę o śledzenie na bieżąco informacji zamieszczanych na stronie internetowej szkoły, w zakładce dla uczniów, w dzienniku elektronicznym i na szkolnym Facebooku, a także komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju.

Z poważaniem dyrektor szkoły Ewa Leszczyńska

Kontakt: sekretariat@zsgoladkowo.eu tel: (0 23) 69 14 073

UWAGA, KOMUNIKAT!!!

Na mocy Rozporządzenia MEN z dn. 20.03.2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje ograniczone do 10 kwietnia 2020r. Oznacza to, że w tym czasie w żadnej placówce oświatowej nie będzie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Realizacja podstawy programowej będzie się odbywać w sposób zdalny. Zatem czas zawieszenia zajęć nadal nie oznacza dni wolnych od nauki. Chociaż w dalszym ciągu należy powstrzymać się od zbędnych kontaktów i pozostawać w domu, dla nauczycieli i uczniów będzie to czas systematycznej i odpowiedzialnej pracy. Nauczyciele naszej szkoły nadal będą przekazywać drogą elektroniczną, m.in. za pośrednictwem dziennika elektronicznego i poczty elektronicznej, informacje i wskazówki dotyczące treści programowych. Uczniowie są zobowiązani do sprawdzania wiadomości i wykonywania zadań przekazywanych przez nauczycieli. Proszę o śledzenie na bieżąco informacji zamieszczanych na stronie internetowej szkoły, w dzienniku elektronicznym i na szkolnym Facebooku, a także komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Kontakt: sekretariat@zsgoladkowo.eu tel: (0 23) 69 14 073 tel: (0 23) 69 14 083 tel: (0 23) 69 14 093 Z poważaniem dyrektor szkoły Ewa Leszczyńska

DZIAŁAJMY RAZEM PRZECIWKO KORONAWIRUSOWI!

Przez najbliższy czas musimy zrobić wszystko, aby zapobiec szybkiemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce. Stąd szerokie działania rządu – takie jak zawieszenie zajęć w szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowych, żłobkach i na uczelniach, a także odwołanie imprez masowych. Wiele jednak zależy od Ciebie! Unikaj skupisk ludzkich, jeśli możesz – udaj się na pracę zdalną. Myj często ręce, nie dotykaj bez potrzeby twarzy. Zwracaj uwagę innym na właściwe zachowania!

Wszystkie niezbędne i wiarygodne informacje można znaleźć na: gov.pl/koronawirus. Jeśli masz objawy towarzyszące koronawirusowi, zadzwoń do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej lub na infolinię NFZ pod: 800 190 590. Departament Informacji i Promocji Ministerstwo Edukacji Narodowej.

SZANOWNI PAŃSTWO W czasie, kiedy zajęcia w szkole są zawieszone wszystkie ważne informacje skierowane do rodziców znajdują się w zakładce RODZICE, a informacje skierowane do uczniów w zakładce UCZNIOWIE. Materiały do pracy nauczyciele nadal przesyłają na e-mail ucznia. Bardzo proszę o systematyczne zapoznawanie się z zamieszczonymi tam informacjami i wykonywanie zleconych prac. Jednocześnie proszę o pozostawanie w domu – wiele zależy od nas samych! Dyrektor szkoły Ewa Leszczyńska

Comments


bottom of page