Informacja w sprawie zawieszenia zajęć edukacyjnych

Uprzejmie informuję, że na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2011 r. Nr 161, poz. 968) w dniu 31.01.2014 r. (piątek) ze względu na wystąpienie zawiei i zamieci śnieżnych spowodowanych dużymi porywami wiatru, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów dojeżdżających do szkoły zajęcia edukacyjne zostają zawieszone.

Krzysztof Nuszkiewicz

Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie