top of page

IV Dzień Simentalski

Biorąc pod uwagę stale rosnące zainteresowanie hodowlą bydła simentalskiego w typie mlecznym i mięsnym zarówno na Mazowszu jak i w północno-wschodniej Polsce, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku, Austriacki Związek Hodowców Bydła Simentalskiego z siedzibą w Zwettl oraz firma Genetic AUSTRIA GmbH współpracująca z CenterGen w Łowiczu, zorganizowała ,,IV Dzień Bydła Simentalskiego’’. Spotkanie zorganizowane zostało w Centrum Edukacyjno-Konferencyjnym w Płońsku, dokąd udała się również klasa I technik weterynarii. Uczniowie mieli okazję wiele się dowiedzieć. Poznali zasady żywienia bydła rasy simentalskiej z uwzględnieniem kosztów przygotowania paszy, oraz wzrostu, wydajności i całkowitego rozrachunku ekonomicznego. Słuchali też wywodów na temat najlepszych rozwiązań w krzyżowaniach towarowych z bydłem rasy simentalskiej.

bottom of page