top of page

IV finał edycji konkursu na innowacje w gospodarstwie rolnym

Uczniowie z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie laureatami konkursu na innowacje w gospodarstwie rolnym. Przedstawiciele Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży wręczyli dyplomy i nagrody pieniężne, uczniom którzy zostali wyróżnieni w finale IV edycji konkursu na innowacje w gospodarstwie rolnym.

Uroczyste wręczenie odbyło się 25.02.2016 r. w Zespole Szkół w Golądkowie. Uczniowie Paweł Bonisławski, Wojciech Słomczyński , Mateusz Archacki i Magdalena Rogulska pod opieką mgr inż. Wiktora Kałużnego opracowali innowacyjne rozwiązanie umożliwiające odzyskiwanie ciepła z pomieszczeń gospodarskich. Spośród prezentowanych prac konkursowych projekt „ Obora jako źródło energii” opracowany przez uczniów z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie zdobył uznanie komisji konkursowej i otrzymał wyróżnienie. Celem konkursu, skierowanego do uczniów mazowieckich i lubelskich szkół kształcenia zawodowego, było umożliwienie młodzieży realizacji własnych pomysłów w zakresie innowacyjnych rozwiązań powiązanych z szeroko pojętym rolnictwem oraz rozwojem obszarów wiejskich. Pomysły na innowacje mogły dotyczyć zarówno kwalifikacji zawodowych zdobywanych w danej szkole jak również pozaszkolnych zainteresowań uczniów.

Uczniowie w grupach (minimum 4-osobowych) mieli za zadanie opracować nowy projekt lub zmodyfikować istniejący. Przy ocenie innowacji brane były pod uwagę następujące kryteria: – racjonalność pomysłu (odpowiada na rzeczywiste zapotrzebowanie), – możliwość upowszechnienia proponowanego pomysłu innowacyjnego, – przystępność i atrakcyjność sposobu opisu i prezentacji projektu, -możliwość zastosowania proponowanej innowacji w rolnictwie i rozwoju obszarów wiejskich.

Sukces uczniów z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie potwierdza wysoki poziom kształcenia zawodowego tej placówki.


12792115_675929352509705_5767591725117243368_o
12029767_675930189176288_3126931980777392456_o
12779044_675930602509580_3540460493295278521_o
12496359_675930629176244_2865259530809953447_o
bottom of page