top of page

IV Przegląd Ludowych Zespołów Artystycznych

Dnia 22 września 2013 roku Zespół Pieśni i Tańca Golądkowo uczestniczył w  IV Przeglądzie Ludowych Zespołów Artystycznych w Poświętnem. Organizatorami Przeglądu był Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego ,  Oddział Poświętne w Płońsku i Urząd Marszałkowski Województwa  Mazowieckiego w Warszawie. Celem konkursu była promocja regionów poprzez upowszechnianie dorobku artystycznego lokalnych zespołów ludowych i wzbogacenie dziedzictwa  kulturowego na Mazowszu. Zespół Pieśni i Tańca Golądkowo wykonał pieśni i  tańce z regionu Puszczy Białej i  Zielonej takie jak Fafur, Polka, Olender, Konik, Oberek.

bottom of page