top of page

JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO TEŻ SIĘ UCZYMY…

Młodzież kształcąca się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych od marca systematycznie uczęszcza na zajęcia z języka hiszpańskiego w ramach projektu ERASMUS +. Celem zajęć jest nauka umiejętności komunikowania się w języku hiszpańskim jak również poznanie kultury, historii, zwyczajów jakie panują w kraju w którym będą w lipcu odbywać miesięczną praktykę zawodową. Kolejnym krokiem będzie nauka pisania CV oraz listu motywacyjnego w języku obcym. Na koniec kursu uczestnicy otrzymają świadectwo ukończenia szkolenia językowego z języka hiszpańskiego oraz certyfikat uczestnictwa w zajęciach przygotowawczych do projektu.

Życzymy sumienności i wytrwałości w dążeniu do realizacji swoich życiowych celów.

Anna Kwiatkowska

Comments


bottom of page