top of page

Jak przebiegają przygotowania do OWIUR ?

Udział uczniów w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych OWIUR jest priorytetem w ZSCKR im. J. Dziubińskiej w Golądkowie. Uczniowie naszej szkoły od lat biorą udział w tej olimpiadzie. Odnoszą także znaczące sukcesy uzyskując tytuły laureatów i finalistów etapu centralnego. W ostatnich latach największe osiągnięcia w tym zakresie mamy w bloku agrobiznes.

Sukces cieszy, ale jeszcze bardziej fakt, że są uczniowie, którzy mają pozytywną motywację i chętnie podejmują wyzwania. Osiągane rezultaty są efektem zaangażowania zarówno uczniów jak i nauczycieli. Zawsze w pracy dydaktycznej cieszy fakt, że uczniowie chcą rozwijać swoje zainteresowania, poszerzać i pogłębiać wiedzę.

Nauczyciele przedmiotów zawodowych, jako opiekunowie uczniów, udzielają im wsparcia merytorycznego, poświęcają czas na dodatkową pracę z nimi. W ramach przygotowań corocznie:

  1. spotykają się z uczniami na zajęciach pozalekcyjnych i rozwiązują testy i zadania,

  2. doskonalą umiejętności praktyczne uczniów,

  3. udostępniają materiały do samodzielnych ćwiczeń,

  4. uczestniczą z uczniami w wyjazdowych konferencjach i szkoleniach tematycznych w ramach aktualizacji wiedzy,

  5. poszerzają wiedzę o nowości w danej dziedzinie poprzez lekturę czasopism branżowych dostępnych w bibliotece szkolnej,

  6. samokształcenie z wykorzystaniem Internetu (ciekawe artykuły)

Marianna Buźniak

image005

Comentários


bottom of page