top of page

Jeśli początek okaże się trudny!

Jeśli początek okaże się trudny!


Szanowni Państwo!

Od dnia 31 maja zostały przywrócone zajęcia lekcyjne odbywające się w trybie stacjonarnym. Dla Państwa dzieci oznacza to codzienne uczestnictwo w życiu szkoły. Mamy nadzieję, że ta zmiana okaże się bardzo dobrym rozwiązaniem zarówno ze strony edukacyjnej, jak i w zakresie budowania wzajemnych relacji rówieśniczych. Jako nauczyciele i pedagodzy chcemy zadbać o to, aby przede wszystkim minimalizować lęk uczniów wynikający z nowej rzeczywistości, budować poczucie pewności uczniów w relacjach rówieśniczych, i przywrócić lub wspierać motywację do nauki i zainteresowania się sprawami szkolnym młodych ludzi. Uczniowie nasi mogą, jak zawsze, liczyć na pomoc i wsparcie ze strony pedagoga i psychologa szkolnego, wychowawców oraz wszystkich nauczycieli.

Gdyby jednak ktoś z Państwa był w sytuacji w której zasadne byłoby dodatkowe wsparcie ze strony innych specjalistów ( obejmujące np. terapie kierunkowe), chcemy poinformować, że taką pomoc można uzyskać w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku. Kontakt telefoniczny – 23 692-55-91
Z poważaniem

Hanna Karłowicz - pedagog szkolny

bottom of page