top of page

Jubileusz 90-lecia szkoły połączony ze zjazdem absolwentów

Dnia 6 września w Zespole Szkół w Golądkowie odbył się jubileusz 90-lecia szkoły połączony ze zjazdem absolwentów. Kolejny jubileusz był okazją by jeszcze raz odwiedzić dobrze znane miejsca i spotkać dawno nie widzianych ludzi.

Gościnne mury golądkowskiej szkoły odwiedziło wielu znamienitych gości, wśród których byli między innymi: Jarosław Kalinowski – poseł do Parlamentu Europejskiego, absolwent szkoły w Golądkowie, Henryk Kowalczyk – poseł na sejm RP, dawny nauczyciel matematyki w ZS w Golądkowie oraz Tadeusz Nalewajk – wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przemawiając, zaproszeni goście, życzyli dyrekcji szkoły, nauczycielom oraz uczniom dalszych sukcesów i dynamicznego rozwoju.

Uroczystość jubileuszu rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele Pw. Matki Boskiej Pocieszycielki Strapionych w Winnicy, podczas której poświęcono nowy sztandar szkoły.

Podczas uroczystości na terenie szkoły Ks. infułat prof. dr hab. Wojciech Góralski poświęcił budynki szkolne po finalizacji projektu termomodernizacji budynków Zespołu Szkół w Golądkowie.

Na terenie między budynkiem szkoły, a szkolnymi warsztatami zaproszeni goście oraz absolwenci posadzili 90 dębów, by w ten sposób upamiętnić uroczystość. 

Na szkolnym patio zaproszeni goście oraz licznie przybyli absolwenci mogli podziwiać występy wokalno –taneczne w wykonaniu pani Izabeli Jaszczułt -Kraszewskiej oraz zespołu ludowego „Golądkowo”. Później, na szkolnej sali gimnastycznej, uczniowie Zespołu Szkół w Golądkowie przedstawili montaż słowno – muzyczny przedstawiający historię szkoły oraz jej najnowsze dzieje. Podczas oficjalnej części uroczystości nauczyciele oraz pracownicy niepedagogiczni szkoły zostali nagrodzeni medalami i odznakami.

Krzysztof Nuszkiewicz Dyrektor Zespołu w Golądkowie podsumował inwestycję z ostatnich 5 lat wspominając o pozyskanych środkach pozabudżetowych w kwocie kilkunastu milionów.


image006
image005
image004
image002
image003
bottom of page