top of page

Kamil Falkowski najlepszy z techniki kondensacyjnej!

W roku szkolnym 2019/2020 nasza szkoła przystąpiła do konkursu Junkers Szkoli. Konkurs dotyczy uczniów Technikum kształcącego w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej i składa się z trzech części: technika kondensacyjna, rekuperacja oraz pompy ciepła. W grudniu 2019r. do konkursu przystąpiło 13 uczniów. Wszyscy, rozwiązując test on-line odpowiadali na pytania dotyczące techniki kondensacyjnej, która to od kilku lat popularyzuje instalacje kotłów gazowych.

Kamil Falkowski, uczeń klasy trzeciej zdobył najwięcej punktów i zajął pierwsze miejsce w szkole. Nagrodą dla Kamila za zajęcie pierwszego miejsca w pierwszym etapie konkursu jest dalmierz laserowy Bosch ZAMO II.

Kolejne dwa etapy przed nami: rekuperacja i pompy ciepła. Kolejne nagrody czekają na zwycięzców.

Zapraszamy do aktywnego udziału w konkursach firmy JUNKERS BOSCH. Nagrody czekają!


bottom of page