top of page

KAROL RZECZKOWSKI FINALISTĄ XII EDYCJI KONKURSU ,,KSIĘGA NAD KSIĘGAMI” – RATUJEMY BIBLIĘ

Karol Rzeczkowski uczeń klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego w Zespole Szkół w Golądkowie został finalistą XII edycji Konkursu ,,Księga nad Księgami” – Recytujemy Biblię, który skierowany był dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych terenu województwa mazowieckiego. Konkurs odbył się 14 marca 2014r. w III Liceum Ogólnokształcącym im. M. Dąbrowskiej w Płocku.

Karol recytował List do Rzymian cały rozdział 12 i spośród reprezentowanych przez młodzież tekstów jury postanowiło przyznać mu I miejsce. Oprócz nagród rzeczowych Karol wygrał nagrodę główną – indeks na Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na Wydział Teologiczny – kierunek teologia i religioznawstwo.

Karola do konkursu przygotowała p. Anna Jałmużna.

Dziękujemy Panu Dyrektorowi Krzysztofowi Nuszkiewiczowi i Pani Wicedyrektor Anecie Wierzbickiej za danie impulsu do wzięcia udziału w konkursie, za wsparcie i zorganizowanie dojazdu do Płocka. A Karolowi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 Anna Jałmużna


821548_image007_4
821548_image006_4
821547_image005_4
bottom of page