top of page

kolejna wizyta studentów z SGGW w Golądkowie

W czwartek, 9 maja 2019 r. Zespół Szkół w Golądkowie odwiedziła grupa studentów ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie wraz z opiekunem. Była to już trzecia wizyta studentów ze studiów magisterskich kierunku Inżynieria ekologiczna.

Studenci zobaczyli jak pracują gruntowe pompy ciepła i kolektory słoneczne w budynku warsztatów szkolnych oraz zapoznali się z wyposażeniem pracowni dydaktycznych kierunku technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Zapraszamy chętnych do złożenia wizyty w naszej ekologicznej szkole!

Paweł Pieńkosz

bottom of page