top of page

Kolejna współpraca Zespołu Szkół w Golądkowie z trzema Ukraińskimi Uniwersytetami

W dniach 13-21.09.2013 r. na niwie naukowej w Simferopolu (Krym) odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Building the competitiveness of rural areas” organizowana przez Krymski Agrotechniczny Uniwersytet, Narodowy Uniwersytet Rolniczy w Sumach, Katedrę Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W konferencji udział wziął Pan mgr Krzysztof Nuszkiewicz – Dyrektor ZSCKR w Golądkowie, który wygłosił artykuł nt. odnawialnych źródeł energii w Unii Europejskiej oraz dr Michał Roman – nauczyciel przedmiotów ekonomicznych, który zaprezentował artykuł nt. uwarunkowań rozwoju turystyki wiejskiej. Celem konferencji była wymiana poglądów, osiągnięć i doświadczeń osób zajmujących się rozwojem obszarów wiejskich, turystyką wiejską i zagadnieniami doradztwa rolniczego. Podsumowaniem merytorycznym konferencji była publikacja naukowa, która dotyczyła najważniejszych tematów omawianych na międzynarodowej konferencji naukowej. Podczas spotkań naukowych Pan Krzysztof Nuszkiewicz – Dyrektor ZSCKR w Golądkowie podpisał porozumienie dotyczące współpracy z Krymskim Agrotechnicznym Uniwersytetem, Narodowym Uniwersytetem Rolniczym w Sumach, Państwowym Umańskim Uniwersytetem Sadownictwa w Umaniu. Kooperacja będzie dotyczyła staży nauczycieli, wymiany młodzieży szkolnej między placówkami naukowymi, organizację konferencji naukowych w kraju i za granicą, wymianę doświadczeń oraz poglądów.

dr Michał Roman – nauczyciel przedmiotów ekonomicznych


image001
image002
image003
image004
image005
image006
bottom of page